Zapisy do szkoły - rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo,

Zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020 rozpoczynają się:

od dnia 1 kwietnia 2019 r.    i trwają     do 14 czerwca 2019 r.

w sekretariacie szkoły    przy  Rue Bemel 29,   1150 Woluwe Saint-Pierre,  Bruxelles

             poniedziałek od  09h00   do   12h00,                          środa od  12h00   do   17h00

w siedzibie szkoły - przy Boulevard de la Woluwe 22-24, 1150 Bruxelles,   /sala kontener- przy bramie głównej/      

                                                        sobota od  12h00   do   15h30

Proszę zapoznać się z:

 

Informacjami dla Rodziców w sprawie rekrutacji nowych uczniów w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli (od 1 września 2019 do Szkoły Polskiej im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli) na rok szkolny 2019/2020.

 

Proszę pobrać poniżej:  Kartę Zapisu Ucznia  na rok szkolny 2019/2020 

                                     Klauzulę Informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

 

Reulamin Rekrutacji Uczniów do Szkoły Polskiej im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli