Zarząd Rady Rodziców

                    Zarząd Rady Rodziców

SPK im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli

                               rok szkolny 2018/2019

 

Jarosław         Drobnik                  Przewodniczący Zarządu

Edyta               Staszewska         Wiceprzewodnicząca Zarządu

Beata               Bagińska                 Skarbnik Zarządu

Anna                Szerakowska          - Zastępca Skarbnika Zarządu

Robert             Stojek                 Sekretarz Zarządu

Agnieszka       Barska-Lebrun        Sekretarz Zarządu

Agnieszka        Kołodziej                 Członek Zarządu

 
Prosimy kontaktować się poprzez e-mail  rady rodziców: rada.rodzicow.bruksela@gmail.com