Zarząd Rady Rodziców

                    Zarząd Rady Rodziców

SPK im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli

                               rok szkolny 2017/2018

 

Jarosław           Drobnik                               - Przewodniczący Zarządu

Edyta               Staszewska                          - Wiceprzewodnicząca Zarządu

Beata               Bagińska                              - Skarbnik Zarządu

Renata                Rafałko                                - Sekretarz Zarządu

Agnieszka          Kołodziej                              - Członek Zarządu

 

Prosimy kontaktować się poprzez e-mail  rady rodziców: rada.rodzicow.bruksela@gmail.com