Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019:

Podręczniki i lektury do klas 1-3 Szkoły Podstawowej

Podręczniki i lektury do klas 4-8 Szkoły Podstawowej

Podręczniki i lektury do klas 3 Gimnazjum

Podręczniki i lektury do klas 1-3 Liceum

 

Informujemy że, podręczniki szkolne i ćwiczenia do klas 1-8 Szkoły Podstawowej oraz do klasy 3 Gimnazjum, finansowane są z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i są własnością SPK im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli.

Podręczniki dotacyjne należy niezwłocznie zwrócić do biblioteki SPK przed zakończeniem bieżącego roku szkolnego lub przy rezygnacji z nauki w szkole.