Kontakt

 

Adres do korespondencji,

siedziba sekretariatu szkoły

i biblioteki szkolnej

Szkolny Punkt Konsultacyjny

im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP

w Brukseli

Rue du Bemel 29

1150 Woluwe Saint-Pierre, Bruxelles

Telefon:

0032 2 772 35 80

E-mail:

sekretariat.bruksela@orpeg.pl

 

 

Godziny przyjęć interesantów w sekretariacie szkoły:

 

Rue du Bemel 29

1150 Woluwe Saint-Pierre, 

Bruxelles

poniedziałek

  9.00 – 12.00

środa

12.00 – 17.00

piątek

13.00 – 16.00

 

sobota

11.30 - 15.30 

 
    

Zajęcia dydaktyczne

odbywają się

 

 

W siedzibie szkoły:

College Jean XXIII

Bd de la Woluwe 22

1150 Woluwe Saint-Pierre, 

Bruxelles

 

Kierownik szkoły przyjmuje od wtorku do czwartku po uzgodnieniu terminu spotkania:  bruksela@orpeg.pl

 

Biblioteka SPK czynna: 

Rue du Bemel 29

1150 Woluwe Saint-Pierre, Bruxelles

tel. 02 772 35 80

środa

10.45 – 12.45

20.00 – 21.00

czwartek

19.00 – 20.30

sobota

15.15 – 20.30